Theses 

Analýza jakosti vody v nádrži Plumlov – Bc. Klára Náglová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Náglová

Diplomová práce

Analýza jakosti vody v nádrži Plumlov

Analysis of water quality in the reservoir Plumlov

Anotace: Tato diplomová práce s názvem Analýza jakosti vody v nádrži Plumlov řeší problematiku kvality vody tohoto vodního díla. Součásti práce je literární rešerše na téma znečišťování vod. V literární rešerši řeším základní informace o vodě, legislativu, která se vod týče a charakteristika vybraného vodního díla. V metodice je zpracovaný terénní průzkum, odběry vzorků na vodním díle a jejich vyhodnocení v laboratoři. Výsledky jsou znázorněny v grafech, které jsou popsány. V závěru své práce je celkové zhodnocení ukazatelů jakosti vod. V závěru je taktéž shrnuto nápravné opatření vody v nádrži Plumlov.

Abstract: This thesis titled Analysis of water quality in the reservoir Plumlov solves water quality issues of this water piece of work. The thesis includes a literature review on the topic of water pollution. In this literature review I address basic information about water, legislation related to water and characteristic of this chosen water piece of work. The field survey, sampling of reservoir and their evaluation in the laboratory are processed in the methodology. The results are shown in graphs which are described. In conclusion of my thesis is the overall assessment of indicators of the water quality. There are also summarized corrective measures for water in the Plumlov reservoir.

Klíčová slova: jakost vody, legislativa, vodní nádrž Plumlov, voda

Keywords: water, water quality, legislation, water reservoir Plumlov

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/50560 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz