Omar Mohammad Ahmad Radaideh, Ph.D.

Doctoral thesis

Paleostress and Remote Sensing Analysis of Brittle Fractures from the Eastern Margin of the Dead Sea Transform, Jordan

Paleostress and Remote Sensing Analysis of Brittle Fractures from the Eastern Margin of the Dead Sea Transform, Jordan
Abstract:
Práce je pokusem získat lepší pochopení tektonického vývoje území jihozápadního Jordánska na základě kombinací terénní paleonapjatostní analýzy a souborů dat dálkového průzkumu Země. Byl zvolen nový přístup k paleonapjatostní analýze založený na metodě inverze dat zlomů s ohlazy v devítirozměrném prostoru, což umožnilo úspěšně detekovat pět hlavních tektonických epizod. Tyto epizody probíhaly od pozdní …more
Abstract:
An attempt was made to gain a better insight into the tectonic evolution of the SW Jordan, based on a combined analysis of field-based paleostress and remotely sensed datasets. A new approach for paleostress analysis, using the nine-dimensional space fault-slip inversion method, allows to successfully detect five major tectonic episodes. These episodes prevailed since late Cretaceous times, and their …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 11. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Reader: doc. RNDr. Jozef Hók, CSc., doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Geology (4-years) / Geological Sciences