Matěj SLÍVA

Bakalářská práce

Gravitační vrásy v Moravskoslezských Beskydech

Gravitational folds in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Anotace:
Svahová tektonika zahrnuje struktury svahu vzniklé svahovou deformací, které mají tektonický charakter. Mezi tyto struktury patří gravitační vrásy, které již dříve byly v jednotkách případů objeveny na svazích Moravskoslezských Beskyd. V rámci bakalářské práce proběhlo mapování gravitačních vrás v oblasti Moravskoslezských Beskyd za pomoci digitálního modelu reliéfu odvozeného z LiDARu. Celkově bylo …více
Abstract:
Slope tectonics includes slope structures resulting from slope deformation that have tectonic character. These structures include gravitational folds, which have been previously discovered in a few cases on the slopes of the Moravskoslezské Beskydy Mts. The mapping of gravitational folds in the area of the Moravskoslezské Beskydy Mts. was carried out within the framework of the bachelor thesis using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2022
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÍVA, Matěj. Gravitační vrásy v Moravskoslezských Beskydech. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta