Petra ŽEBROKOVÁ

Bakalářská práce

Strukturní predispozice svahových deformací v horní části povodí Tyry (Moravskoslezské Beskydy): interpretace nových dat z LIDARu

Structural predisposition of slope deformations in the upper basin of the Tyra River (Moravskoslezské Beskydy Mts.): interpretation of new LIDAR-based digital elevation model
Anotace:
Tato práce se zabývá svahovými deformacemi v horní části povodí Tyry (Moravskoslezské Beskydy). Oblast je tvořena flyšem Vnějších Západních Karpat. Vnější Západní Karpaty svým geologicky anizotropním prostředím vytvářejí vhodné podmínky pro vznik svahových deformací různého typu a velikosti. Jejich predispozice je silně ovlivněna litologií a rozrušením horninových mas puklinami, zlomy a vrstevními …více
Abstract:
This study is focused on structural predsposition of slope deformations in the upper basin of the Tyra river (Silesian Beskydy Mountains). This region is formed in flysch of Outer West Carpathians. Its anisotropic structure leads to development of various types of slope deformations. Predisposition is strongly influented by lithological control and disturbance of joints, faults and bedding planes. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015
Zveřejnit od: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽEBROKOVÁ, Petra. Strukturní predispozice svahových deformací v horní části povodí Tyry (Moravskoslezské Beskydy): interpretace nových dat z LIDARu. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta