Ing. Iva Kouřilová

Diplomová práce

Multiplikační efekty v kultuře

Multiplication Effects in Culture
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Multiplikační efekty v kultuře“ je analýza přímých a nepřímých multiplikačních efektů, vyvolaných Městským divadlem Brno a Centrem experimentálního divadla. První kapitola se věnuje vybraným ekonomickým pojmům jako je kultura, statky a jejich členění, Cost-Benefit analýza a multiplikační efekty. Druhá a třetí kapitola jsou věnovány zkoumaným institucím, jejich činnosti a …více
Abstract:
The goal of the graduation thesis: “Multiplication Effects in Culture” is to analyze direct and indirect multiplication effects evoked by the Town theatre Brno and the Centre of the Experimental theatre. The firs chapter is concentrated on selected economic terms, as is culture, goods and their classification, Cost-Benefit analysis and the multiplication effects. Second and third chapter are devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta