Bc. Marta Cvrčková

Bakalářská práce

Analýza televizní reklamy prezentující online služby webového vyhledávače Google

Analysis of TV advertising presenting the online Web services search engine Google
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou kampaní na webový vyhledávač Google, která byla v dubnu 2010 spuštěna na internetu a od srpna 2010 po několik měsíců vysílaná v televizi. Vyhledávací internetové servery přebírají ve stále větší míře funkci tradičních prostředků získávání zákazníků, jakými jsou noviny, telefonní seznamy nebo televize. Společnost Google začala v televizi uvádět třiceti až šedesáti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the marketing campaign for web search engine Google which was launched on internet in April 2010 and from August 2010 was broadcasted in television for several months. Web search engines are increasingly taking over the function of traditional marketing means of attracting customers such as newspapers, phone books or television. Google started to state in television a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta