Miloslav Randa

Master's thesis

Efektivnost implementace certifikace ISO 9000

Analysis of the effectiveness on implementation of ISO 9000 certification
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vymezením vlivu implementace certifikátu ISO na výkonnost podnikatelských subjektů v odvětví CZ-NACE 25. Obsahem první části práce je charakteristika obecného konceptu kvality a jejího řízení, popisu normy ISO 9000. Uvedeny jsou také dosavadní výsledky ze studií, které zkoumaly vliv certifikátu ISO 9000 na výkonnost podniků. Ve druhé části práce je využito nástrojů finanční …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the definition of the impact of the ISO 9000 certificate implementation on the performance and competitiveness of business entities on sample of firms operating in metalworking industry The first part of the thesis considers the characteristics of the general concept of quality and its management system QMS. Study results examining the impact of ISO 9000 on business financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Jindřich Špička
  • Reader: Hana Svobodová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75521