Bc. Monika Štulpová, DiS.

Bakalářská práce

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů

The control of the performance of the obligations arising from the labour law regulations
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů v České republice. Na začátku jsem uvedla některé základní pojmy pracovního práva, které s dnaou problematikou souvisí.Další část práce se věnuje kontrolním vztahům jako odvozeným pracovněprávním vztahům. Následující kapitoly tvoří přehled tzv. vnější kontroly dodržování …více
Abstract:
In my bachor work I engaged in the control of the supervising of the obligations from the labour law regulations. In the beginning of my work I interpreted some expressions from the czech labour law, especially the control labour law relationships. The next chapters consist of the view of the state control and of the inside control. Special problem is the protection of the safety and health at work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta