Theses 

Spoluprace NNO a knihoven v kraji Vysočina – Mgr. Soňa Poláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Soňa Poláková

Diplomová práce

Spoluprace NNO a knihoven v kraji Vysočina

Cooperation of NGOs and libraries in the Vysočina region

Anotace: Magisterská diplomová práce Spolupráce NNO a knihoven v kraji Vysočina vychází z potřeby ujasnit si vývoj a proměnu úlohy knihoven v současné občanské společnosti. Práce se zabývá základním vymezením, rolím neziskového sektoru a knihoven ve společnosti. Nahlíží zda mohou knihovny pomoci nestátním neziskovým organizacím více se zviditelnit a začlenit do společenského života v jednotlivých regionech. Eventuelně zda mohou neziskové organizace pomoci knihovnám naplňovat efektivněji jejich základní poslání v naší společnosti. Cílem je zmapovat současný stav spolupráce mezi NNO a knihovnami v kraji Vysočina. Souhrn těchto údajů vytváří podklad pro orientaci pracovníků knihovny.

Abstract: The thesis called Cooperation between NGOs and Libraries in the Vysočina Region comes from the need of defining the current development and changing roles of libraries in the civil society. The work deals with basic specification of the status of the non-profit sector and libraries in society. The work is trying to answer the question whether libraries are able to help non-profit organizations become more visible and more integrated into the social life of individual regions; and vice-versa: whether non-profit organizations are able to help libraries fulfill their primary mission in today society. The aim of the thesis is to survey the current state of cooperation between NGOs and libraries in the Vysočina region. The summary of these data forms the foundation for a better orientation of library employees.

Klíčová slova: Knihovna, role knihoven, neziskový sektor, nezisková organizace, spolupráce NNO a knihoven, Library, library's role in today's society, non-profit sector, non-profit organization, cooperation between NGOs and Libraries

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:54, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz