Bc. Viktor Dvořák

Diplomová práce

Lidový tanec na Valašsku: minulost a současnost

Folk dance in Wallachia in the past and present
Anotace:
Práce přibližuje vývoj jednotlivých valašských tanců od tanců nejstarších k tancům novějšího původu. Pozornost je zaměřena na způsoby, jakými se pracuje s lidovým tancem ve folklorních souborech, jaká je míra stylizace a jak je nahlíženo na uchovávání lidových tanců v prostředí, kdy existence folklorních souborů není založena na mezigeneračním přenosu prvků lidové kultury a na vazbě k projevům lidové …více
Abstract:
The thesis describes the development of particular Wallachian dances from the oldest to those of later origin. It focuses on the ways how they are processed in folklore ensembles, what extent of stylization is used and how the preservation of folklore dances is viewed in the environment where the existence of folklore ensembles is not based on intergenerational transmission of the folklore culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta