Mgr. Iva Slámová

Advanced ('rigorózní') thesis

Celogenomová analýza buněk trofektodermu pomocí techniky array komparativní genomové hybridizace

The whole genome analysis of trophectoderm cells with use of array comparative genomic hybridization
Abstract:
Preimplantační genetický screening; PGS; preimplantační genetická diagnostika; PGD; komparativní genomová hybridizace na čipech; aCGH; in vitro fertilizace; IVF; proces IVF; úspěšnost IVF cyklu
Abstract:
Preimplantation genetic screening; PGS; preimplantation genetic diagnosis; PGD; array comparative genomic hybridization; aCGH; in vitro fertilization; IVF; IVF process; succes rate of IVF cycle
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 12. 2014
  • Reader: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc., Mgr. Radek Vodička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta