Mgr. Hedvika Fraňková

Bakalářská práce

Preimplantační genetická diagnostika: ovlivňuje přežívání embryí?

PGD: Does It Influence Embryo Viability?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá preimplantační genetickou diagnostikou a jejím vlivem na životaschopnost embryí. Preimplantační genetická diagnostika je metoda, která umožňuje genetické vyšetření embryí vzniklých in vitro fertilizací. Je možností pro páry, jejichž potenciální potomci jsou ohroženi některou monogenní chorobou, chromozomální abnormalitou nebo mitochondriálním onemocněním. K vyšetření …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with preimplantation genetic diagnosis and its influence on embryo viability. Preimplantation genetic diagnosis is a method that enables genetic testing of embryos formed through in vitro fertilization. It´s an option for couples whose potential offspring are at risk of a monogenic disorder, chromosome abnormality or mitochondrial disease. We can remove three types of cells …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta