Bc. Anna Tkačová

Diplomová práce

Obchodná a platobná bilancia, dvojitý deficit

Trade and balance of payments, the double deficit
Abstract:
The thesis deals with the development of trade and balance of payments and other macroeconomic indicators, with emphasis on issues of state and government debt. The first chapter deals with defining and explaining the basic concepts. Presents a theoretical basis of economic policy and trade and balance of payments. The second chapter deals with the objectives and methodology of work. Here we are to …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá vývojom platobnej a obchodnej bilancie ako aj ďalších makroekonomických ukazovateľov s dôrazom na problematiku štátneho a verejného dlhu. Prvá kapitola sa zaoberá vysvetlením a definovaním základných pojmov. V nej predkladáme teoretické východiska hospodárskej politiky a obchodnej a platobnej bilancie. Druhá kapitola sa zaoberá cieľom a metodikou práce. Tu sme si na dosiahnutie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance