Bc. Vojtěch Hlína

Master's thesis

Trest domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Home Detention Punishment and Prohibition on Entering Sports, Cultural and Other Social Events
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Úvod práce je zaměřen na pojem a účel trestu, spolu s myšlenkou retributivní a restorativní spravedlnosti. Stěžejní část práce tvoří rozbor trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, právní úpravu těchto trestů a její …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of Home detention punishment and Prohibition on entering sports, cultural and other social events. The first part of the thesis aims at punishment itself, its meaning, purpose and at theory of retributive and restorative justice. The main part of the thesis is based on analysis of Home detention punishment and prohibition on entering sports, cultural and other …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 1. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Reader: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta