Bc. Vojtěch Hlína

Master's thesis

Trest domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Home Detention Punishment and Prohibition on Entering Sports, Cultural and Other Social Events
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Úvod práce je zaměřen na pojem a účel trestu, spolu s myšlenkou retributivní a restorativní spravedlnosti. Stěžejní část práce tvoří rozbor trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, právní úpravu těchto trestů a její …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of Home detention punishment and Prohibition on entering sports, cultural and other social events. The first part of the thesis aims at punishment itself, its meaning, purpose and at theory of retributive and restorative justice. The main part of the thesis is based on analysis of Home detention punishment and prohibition on entering sports, cultural and other …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2015
  • Vedúci: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta