Bc. Tomáš Janypka

Bachelor's thesis

Crowdfunding – obsahová analýza služby Kickstarter

Crowdfunding – content analysis of Kickstarter service
Abstract:
This thesis deals with the examination of the phenomenon Crowdfunding, which provides new opportunities for funding creative projects. In addition to defining and describing this phenomenon, the work is more focused on Kickstarter platform and the analysis of successful project of Amanda Palmer in 2012. The resulting conclusions bring proposals to implement creative project in the local environment …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním fenoménu Crowdfunding, ktorý poskytuje nové možnosti pre financovanie kreatívnych projektov. Okrem definovania a popisu tohto fenoménu, sa práca bližšie zameriava na platformu Kickstarter a na analýzu úspešného projektu Amandy Palmer z roku 2012. Výsledné závery prinášajú návrhy na uskutočnenie kreatívneho projektu v lokálnom prostredí.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedúci: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta