Bc. Viktória Dávidíková

Diplomová práce

Aplikácia age managementu u zamestnancov vo veku 50+

Aplikace age managementu u zaměstnanců ve věku 50+
Anotace:
Dávidiková, V., Aplikace age managementu u zaměstnanců ve věku 50+. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Diplomová práce se zaměřuje na využití age managementu ve vztahu k zaměstnancům ve věku 50+. V literární rešerši práce je popsán vývoj demografických trendů, které způsobují stárnutí populace a vysvětlen koncept age managementu. Cílem práce bylo zjištění informací o současném …více
Abstract:
Dávidiková, V., Application of age management for employees aged 50+. Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2020. The diploma thesis focuses on the use of age management in relation to employees aged 50+. The literature review describes the development of demographic trends that cause the aging of the population and the explained concept of age management. The aim of the work was to find out information …více
Abstract:
Dávidiková, V., Aplikácia age managementu u zamestnancov vo veku 50+. Diplomová práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2020.Diplomová práca sa zameriava na využitie age managementu vo vzťahu k zamestnancom vo veku 50+. V literárnej rešerši práce je popísaný vývoj demografických trendov, ktoré spôsobujú starnutie populácie a vysvetlený koncept age managementu. Cieľom práce bolo zistenie informácií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.
  • Oponent: Radka Klvaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor / specializace:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický / Podnikový management