Jana Knesplová

Bakalářská práce

Analýza efektivnosti kombinované výroby elektřiny a tepla

Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou efektivnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. Pro komplexní pohled na problematiku výroby energií je zařazeno využívání obnovitelných zdrojů v energetice. Hlavním cílem práce je zanalyzovat ekonomickou a environmentální efektivnost kombinované výroby elektřiny. Při analýze jsou vzaty v úvahu národohospodářské aspekty.Vlastní analýza byla realizována …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: Jiřina Jílková
  • Oponent: Martin Schulz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/7191