Bc. Michal PROCHÁZKA

Bakalářská práce

Měření elelktrické vodivosti a relativní permitivity užitím trojuhelníkového signálu

Measurement of the electrical conductivity and relative permittivity by Triangular Waveform Voltage
Anotace:
Měření vodivosti a relativní permitivity trojúhelníkovým signálem napětí s malou frekvencí. Tato bakalářská práce je věnována především analýze a zopakování měření, které provedli Jianping Wu and J P W Stark. Teoretická část práce obsahuje především informace uveřejněné výše zmíněnými. Praktická část je tvořena poznatky, které byly učiněny při rozboru metody měření a reprodukování měření samotného …více
Abstract:
Low-cost experimental method of measuring the electrical conductivity and relative permittivity at low frequencies. Theoretical part of dissertation contains mainly measurements results and other information from Jianping Wu and J P W Stark. Practical part is based on piece of knowledge, which comes from analysis and repetition of this measurement. Conclusion forms most important information and design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006
Identifikátor: 3351

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKA, Michal. Měření elelktrické vodivosti a relativní permitivity užitím trojuhelníkového signálu. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma