Bc. Lukáš Kasal

Diplomová práce

Změny francouzského daňově-dávkového systému směrem ke zlepšení situace na trhu práce

Changes of the French tax benefit system toward the improvement of the situation at the labour market
Anotace:
Cílem této diplomové práce na téma „Změny francouzského daňově-dávkového systému směrem ke zlepšení situace na trhu práce“ je zhodnotit přínosy provedených významných reforem ve Francii v této oblasti a posoudit jejich dopad na francouzský trh práce se zaměřením na jeho nabídkovou stranu. Na základě zjištěných skutečností pak odvodíme obecná doporučení pro jakýkoli daňově-dávkový systém a v komparaci …více
Abstract:
The aim of this thesis entitled “Changes of the French tax-benefit system toward the improvement of the situation at the labour market” is to evaluate a contribution of the significant reforms implemented in the area of taxes and benefits in France and also to analyze an impact to the French labor market with the focus on the supply side. According to the findings we derive general suggestions for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta