Bc. Michal Skřivánek

Diplomová práce

Analýza změn slovenského daňově-dávkového systému ve směru zlepšení situace na trhu práce

Analysis of tax-benefit system changes toward improving labor market situation
Anotace:
Hospodářská politika ovlivňuje ekonomické procesy i chování tržních účastníků. Zajištění cenové stability a dosažení vysoké zaměstnanosti tvoří její základní cíle. Slovenská republika zahájila v roce 2004 reformu daňově-dávkového systému se záměrem vytvořit podmínky pro dlouhodobý růst slovenské ekonomiky a zaměstnanost. Tato práce se zabývá hospodářskou politiku v oblasti daní a vybranými složkami …více
Abstract:
Economic policy influences economic processes and markets participants’ behaviour. Its main objects are providing price stability and attaining high employment. Slovakia has begun reform of a tax-benefit system aimed to set up conditions for long-term growth of Slovakia’s economy and employment in 2004. This thesis is engage in economic policy in the tax area and chosen components of social policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta