Lucie ŠEBÁNKOVÁ

Diplomová práce

SOCIOKULTURNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST VZDĚLÁVACÍ DRÁHY

Sociocultural factors influencing school achievement
Anotace:
Téma diplomové práce s názvem Sociokulturní faktory ovlivňující úspěšnost vzdělávací dráhy bylo vybráno na základě mého zájmu o danou problematiku, která se mě týká nejen v rovině společenské, ale také v rovině osobní. V teoretické části se diplomová práce zabývá faktory, které ovlivňují úspěšnost vzdělávání romských žáků a studentů se socioekonomicky nižším statutem. Práce je dále zaměřena na vliv …více
Abstract:
The theme of the diploma thesis with the title ``Sociocultural Elements Influencing the Success of Education Paths'q has been selected on the basis of my interest in the field, which concerns me not only socially, but also personally. In the theoretical part, the thesis deals with elements influencing the success of educating Roma pupils and students, who come from a weaker socio-economic background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Morvayová Petra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/