Bc. Radek ŠMÍD

Master's thesis

Účtování, oceňování a vykazování zvířat v zoologické zahradě v komparaci s mezinárodními standardy finančního výkaznictví

Accounting, valuation and reporting of animals in the zoo in comparison with International Financial Reporting Standards
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na problematiku účtování, oceňování a vykazování zvířat jak dle české účetní legislativy, tak mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Po analyzování zmíněných systémů byla provedena jejich komparace a uvedení zjištěných výsledků shodných a rozdílných prvků účetních systémů v oblasti zvířat. Následně byly popsány metody účtování, oceňování a vykazování zvířat v Zoologické …more
Abstract:
The presented thesis is focused on the issues of accounting, valuation and reporting of animals, both by the Czech legislation and international financial reporting standards. The comparison was implemented after analyzing those systems and the results of identical and different elements of accounting systems in the field of animal welfare were put. In consequence the thesis discusses the methods of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMÍD, Radek. Účtování, oceňování a vykazování zvířat v zoologické zahradě v komparaci s mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/