Denisa Zelenayová

Bakalářská práce

VIP a jiné celebrity v reklamě

VIP and other celebrities in commercials
Abstract:
ZELENAYOVÁ Denisa. VIP and other celebrities in adverts. Graduation thesis, The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague 2013. 59 pages. The graduation thesis describes famous celebrities in adverts. It explains the basic concepts such as what is an advert, what is a celebrity and what is the influence of celebrities on people. It examines particular adverts and VIP celebrities …více
Abstract:
ZELENAYOVÁ Denisa. VIP a iné celebrity v reklame. Bakalárska práca, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Praha 2013. 59 strán. Bakalárska práca opisuje známe osobnosti a celebrity v reklamách. Vysvetľuje základné pojmy čo je reklama, kto je celebrita a aký majú celebirty vplyv na ľudí. Rozoberá konkrétne reklamy a VIP osobnosti v nich vystupujúce. Zisťuje názory bežných spotrebiteľov na vystupovanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Klánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze