Bc. Marie VAVREČKOVÁ

Master's thesis

Strach z umírání a smrti u žáků oboru Praktická sestra

The nurse student's fear of dying and death
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou strachu z umírání a smrti u žáků oboru Praktická sestra. Tato problematika byla sledována na středních zdravotnických školách v Moravskoslezském kraji, které souhlasily s výzkumným šetřením. Ve výzkumu bylo využito standardizovaného dotazníku Collett-Lester fear of death scale revised. Dotazník byl anonymní a zcela dobrovolný. Žáci hodnotili na Likertově škále …more
Abstract:
The theses deal with the fear of dying and death problematics at students of nursing. This problematics was monitored at high medical schools in the Moravian-Silesian Region that agreed with research. In the survey was used standardized questionnaire Collett-Lester fear of death scale revised the name of questionnaire. The questionnaire was anonymous and completely voluntary. Students rated on Likert …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAVREČKOVÁ, Marie. Strach z umírání a smrti u žáků oboru Praktická sestra. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Palacký University Olomouc

Faculty of Education

Master programme / field:
Teaching at Higher Secondary School / Teaching vocational subjects at nursing schools

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses olrupx olrupx/2
17/4/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.