Bc. Petra Konkoľová

Master's thesis

Finančná kríza a jej dopad na kapitálový trh v krajinách V4

The Financial Crisis and its impact on the Capital Market in the V4 Countries
Abstract:
The diploma thesis describes the financial crisis and its impact on the V4 Countries Capital Market. The First chapter is focused on financial marke tas a one unit and its part capital market. The second part describes financial crisis. The third chapter is dedicated to the financial crisis, its influence and impact on the V4 Countries stock markets.
Abstract:
Diplomová práca opisuje finančnú krízu a jej dopad na akciové trhy krajín V4. Prvá kapitola je zameraná na finančný trh ako celok a jeho časť kapitálový trh. Druhá časť charakterizuje finančnú krízu. Tretia kapitola je venovaná finančnej kríze, jej vplyvu a dopadom na akciové trhy krajín V4.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance