Theses 

Ekonomická analýza vybraného podniku – Bc. Jakub Hýbela

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Jakub Hýbela

Diplomová práce

Ekonomická analýza vybraného podniku

Economic analysis of the selected company

Anotace: Předmětem diplomové práce „Ekonomická analýza vybraného podniku“ je provést ekonomickou analýzu společnosti Královopolská, a.s. a na základě výsledku analýzy vyhodnotit konkurenceschopnost podniku. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a syntetickou část. V teoretické části jsou vymezeny pojmy ekonomické analýzy, konkurenceschopnosti a jednotlivých analýz využitých v ekonomické analýze. Dále je představena metodika zpracování ekonomické analýzy v této práci. V praktické části je analyzováno vnější i vnitřní prostředí podniku KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. skrze PEST analýzu, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, stakeholderskou analýzu, finanční analýzu a analýzu procesu. Výsledky dílčích analýz jsou shrnuty v syntetické části práce ve formě SWOT analýzy, která slouží managementu podniku jako podklad pro další směřování podniku.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Economic Analysis of the Selected Company” is to perform an economic analysis of the company KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. in order to identify a competitive advantage of the company. The thesis is divided into theoretical, practical and synthetic part. The theoretical part is concentrated on defining terms economic analysis, competitiveness and specific analysis that are part of the economic analysis. Further on, a methodology of economic analysis in the thesis is described. The practical part analyzes external and internal environment of the company through PEST analysis, Porter’s five forces model, stakeholder analysis, financial analysis and process analysis. Obtained results are summarized in the synthetic part in the form of SWOT analysis serving the company management as a basis for the future direction of the company.

Klíčová slova: ekonomická analýza, finanční analýza, konkurenceschopnost podniku, PEST analýza, stakeholderská analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, SWOT analýza, audit procesu

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:46, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz