Mgr. Markéta Balharová

Diplomová práce

Trestní odpovědnost mladistvých

Criminal Liability of Juveniles
Anotace:
Práce je zaměřena na rozbor základů trestní odpovědnosti mladistvých a následků provinění mladistvých dle zákona č. 218/2003 Sb., a to i vzhledem k historickému vývoji a srovnání se zahraničními úpravami. Rovněž uvádí přehled kriminality mladistvých za poslední léta, v závěru objektivně hodnotí současnou právní úpravu a navrhuje doporučení de lege ferenda.
Abstract:
The thesis is focused on analysis of elements of criminal liability of juveniles and on the punitive measures as a result of offence regulated by Act No. 218/2003 Coll., respectively in regard of historical development and compared to foreign enactments. Also specifies the crime development of juveniles in recent years. The last part of the thesis tries to achieve an objective view of the current legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta