Mgr. Jana Škrdlíková

Bakalářská práce

Inventář archivního fondu MNV Moravany 1945-1990

Inventory Book of Archive Fund MNV Moravany 1945-1990
Anotace:
Za téma své práce jsem si vybrala sepsání archivního inventáře, jemuž předcházelo uspořádání archivního fondu Místního národního výboru Moravany s časovým rozpětím 1945-1990, který jsem pořádala ve Státním okresním archivu Brno-venkov. Inventář se sestává z úvodu, který je členěn na pět kapitol: vývoj původce fondu, vývoj a dějiny fondu, archivní charakteristika fondu, rozbor obsahu fondu a záznam …více
Abstract:
As a theme of my work I chose the organization of an archive fund of Local People´s Committee Moravany in time range 1945-1990 and the creation of the archive inventory of that fund, which I made in State District Archive Brno-venkov. The inventory book consists of the introduction, which is divided into five parts: development of fund former, fund development and history, archival characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta