Bc. Pavel Herber

Diplomová práce

Odhady potenciálního produktu: DSGE přístup

Estimating potential output: DSGE approach
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá odhadem potenciálního produktu a mezery výstupu české ekonomiky. Za tímto účelem je v práci představen a odhadnut jednoduchý dynamický model všeobecné rovnováhy, kde je potenciální produkt definována jako výstup, který by ekonomika dosáhla při absenci nominálních rigidit. Odhad je proveden pomocí bayesiánských metod.
Abstract:
The thesis deals with estimating potential output and output gap of the Czech economy. The thesis introduces and estimates a simple dynamic stochastic general equilibrium model, where the potential output is defined as the output the economy would have if there were no nominal rigidities. It is estimated by using Bayesian methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta