Bc. Kristýna Bendová

Bakalářská práce

Institucionalizovaná etická samoregulace reklamy – komparativní analýza stížností v ČR a v sousedních zemích

Institutionalized ethical advertising self-regulation – comparative analysis of complaints in the Czech Republic and in neighboring countries
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice institucionalizované etické samoregulace reklamy na území České republiky a sousedních států. Zvláště se zaměřuje na její hlavní zájem, kterým je přijímání a posuzování stížností a vydávání stanovisek. Samoregulace v oblasti komerční komunikace doplňuje národní právní úpravu, plní úlohu rychlého a flexibilního řešení etických a morálních problémů souvisejících …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issues of institutionalized ethical self-regulation of advertising in the Czech Republic and neighboring states. In particular, it focuses on its main interest in receiving and assessing complaints and issuing opinions. Self-regulation in the field of commercial communication complements the national legal framewrok, fulfills the role of quick and flexible solution of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika