Kateřina Šrámková

Diplomová práce

Participace 2.0: Přispívá internet k občanské angažovanosti Čechů?

Participation 2.0: Does Internet increase civic engagement in Czech Republic?
Anotace:
Zatímco v západních demokraciích je výzkum vlivu internetu na občanskou a politickou participaci rozšířen, v českém prostředí je tomuto médiu věnována pozornost pouze v souvislosti s volební participací. Ovšem výzkum vlivu internetu na občanskou a politickou participaci z individuální úrovně zde zatím chybí. Na základě vlastního výzkumu byla provedena regresní analýza základních faktorů a internetových …více
Abstract:
While in Western democracies the study of the impact of Internet on civic and political participation is very popular, in the Czech Republic this type of study is still at the beginning. It is merely focused on the impact of Internet on voter turnout and political campaigning. However the study of the impact of the Internet on civic and political participation from the indivdual level is still missing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Karel Müller
  • Oponent: Kamil Fleissner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47988