Mgr. Zuzana Klimová

Diplomová práce

Motivácia pre online participáciu – prípadová štúdia petičnej akcie

Motivations for online participation - case study of online petition
Abstract:
Diploma thesis aims at analysing the relationship between online and offline political participation by the means of explorative qualitative research in the form of 10 semi-structured interviews with the participants of Slovak petition event "Stop vlakom zadarmo". The research is focused on motivations of participants to join the civic debate, political engagement, as well as their relationship to …více
Abstract:
Výskumná diplomová práca analyzuje pomocou exploratívneho kvalitatívneho výskumu uskutočneného na desiatich pološtrukturovaných rozhovorov zameraných na problematiku vzťahu online a offline politickej participácie na prípade slovenskej petičnej akcie „Stop vlakom zadarmo“. Predmetom skúmania sú motívy účastníkov na zapojenie sa do spoločenskej diskusie a politickej angažovanosti a aktivite užívateľov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Bártek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika