Bc. Markéta Konečná

Master's thesis

Marketingový mix vybrané destinace

Marketing Mix of the chosen Tourism Destination
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem vybrané destinace. V teoretické části jsou definovány pojmy jako marketingový mix, služby v cestovním ruchu a distribuční cesty destinace. V praktické části je představena samotná destinace, Řecko. A dále jsem rozebrala marketingový mix této země. Pomocí dotazníkového šetření byl zjištěn vliv řeckého marketingového mixu na české turisty. Dále bylo …more
Abstract:
This thesis deals with a marketing mix in selected destination. In a theoretical part defines terms like marketing mix, services, tourism and travel destination distribution. In the practical part is presented a destination, Greece. And then I analyzed the marketing mix for this country. Using the survey was found to influence Greek marketing mix on Czech tourists. It was also established what is interest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Alena Pilná
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní