Theses 

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky – Bc. Martina Punčochářová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. Martina Punčochářová

Master's thesis

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky

Role of Marketing Research in Process of Brand Building

Abstract: Tématem této diplomové práce je značka, marketingové výzkumy a marketingové aktivity, tedy vše co souvisí se vznikem nového produktu a jeho přivedením na trh. Aplikační část se bude zabývat společností Staropramen a.s., konkrétně produktovou řadou Staropramen Cool. Tato práce popíše komplexní aktivity související s jejím vznikem.

Abstract: The topic of this dissertation is brand, marketing researches and marketing activities. Thus all connected with new product origin and its introduction to the market. It will be dealing with Staropramen a.s. company in practical part, with the Staropramen Cool product series in particular. This dissertation will describe complex activities related to its origin on this product portfolio.

Keywords: Beermixy, distribuce, konkurence, konzument, marketingový mix, marketingový výzkum, produkt, trh, značka, životní cyklus.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 07:58, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz