Theses 

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky – Bc. Martina Punčochářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. Martina Punčochářová

Master's thesis

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky

Role of Marketing Research in Process of Brand Building

Anotácia: Tématem této diplomové práce je značka, marketingové výzkumy a marketingové aktivity, tedy vše co souvisí se vznikem nového produktu a jeho přivedením na trh. Aplikační část se bude zabývat společností Staropramen a.s., konkrétně produktovou řadou Staropramen Cool. Tato práce popíše komplexní aktivity související s jejím vznikem.

Abstract: The topic of this dissertation is brand, marketing researches and marketing activities. Thus all connected with new product origin and its introduction to the market. It will be dealing with Staropramen a.s. company in practical part, with the Staropramen Cool product series in particular. This dissertation will describe complex activities related to its origin on this product portfolio.

Kľúčové slová: Beermixy, distribuce, konkurence, konzument, marketingový mix, marketingový výzkum, produkt, trh, značka, životní cyklus.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 17:09, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz