Bc. Pavlína Borovičková, DiS.

Master's thesis

Postoj sociálních pracovníků pracujících s žadateli o udělení mezinárodní ochrany k supervizi

Attitude toward supervision of social workers who work with asylum seekers
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postojem sociálních pracovníků pracujících s žadateli o udělení mezinárodní ochrany k supervizi. V teoretické části jsou popsány pojmy sociální práce, žadatel o udělení mezinárodní ochrany, supervize a postoj. Výzkum, realizovaný kvalitativní metodou, byl prováděn formou polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky třech středisek uprchlických zařízení. Rozvory byly …more
Abstract:
The thesis deals with an attitude toward supervision of social workers who work with asylum seekers. The theoretical part introduces main terms which were used within the thesis: social work, asylum seeker, supervision and attitude. Qualitative research was based on the semistructured interviews with social workers from three refugee facilities organisation centers. The interviews were analyzed and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií