Bc. Pavlína Borovičková, DiS.

Master's thesis

Postoj sociálních pracovníků pracujících s žadateli o udělení mezinárodní ochrany k supervizi

Attitude toward supervision of social workers who work with asylum seekers
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá postojem sociálních pracovníků pracujících s žadateli o udělení mezinárodní ochrany k supervizi. V teoretické části jsou popsány pojmy sociální práce, žadatel o udělení mezinárodní ochrany, supervize a postoj. Výzkum, realizovaný kvalitativní metodou, byl prováděn formou polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky třech středisek uprchlických zařízení. Rozvory byly …viac
Abstract:
The thesis deals with an attitude toward supervision of social workers who work with asylum seekers. The theoretical part introduces main terms which were used within the thesis: social work, asylum seeker, supervision and attitude. Qualitative research was based on the semistructured interviews with social workers from three refugee facilities organisation centers. The interviews were analyzed and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií