Bc. Radim Paseka

Diplomová práce

Asistivní technologie a pomůcky pro osoby se zrakovým postižením

Assistive technology and aids for the visually impaired
Anotace:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá asistivními technologiemi a pomůckami pro osoby se zrakovým postižením, kapitoly popisují asistivní technologie, digitální čtecí přístroj, digitální zápisník, speciální zápisník, digitální zvětšovací lupu, Braillský řádek, Braillskou tiskárnu, fuser, Screen Reader, hlasovou syntézu, softwarovou lupu, software, organizace zabývající se podporou a poradenstvím …více
Abstract:
Theoretical part of this thesis describes assistive technologies and devices for people with visual impairments. Individual chapters describe assistive technology, digital reading devices, a digital notebook, a special notebook, digital magnifying glass, Braille display, Braille embosser, fuser, Screen Reader, voice synthesis software magnifying software, organizations supporting and advice people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta