Pavel Mareš

Bachelor's thesis

Stav a výhled rozvoje cestovního ruchu v Berlíně a možnosti dalšího rozvoje a jeho využití ve vztahu k České republice

Status and development of tourism in Berlin and opportunities for further development in relation to the Czech republic
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na zjištění současného stavu a úrovně cestovního ruchu v Berlíně a Německu. Teoretická část charakterizuje oblast Německa a Berlína a odvětví cestovního ruchu v těchto oblastech. Teoretická část charakterizuje cestovní ruch v Německu a Berlíně a analyzuje statistické údaje. Pro vyhodnocení dat a charakteristik obou destinací byly zpracovány příslušné SWOT analýzy. Cílem práce …viac
Abstract:
This thesis try to find out the presnet level of tourism in Berlin and in Germany. The theoretical part describes the area of Germany and Berlin, and the tourism industry in these areas. The theoretical part describes tourism in Germany and Berlin and analyzing statistical data. To analyze data and characteristics both destinations have been processed the SWOT analysis. The aim is to determine the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedúci: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze