Theses 

Zpracování části sbírkového fondu oboru historická vozidla v Technickém muzeu v Brně a libreta výstavy "Masarykův okruh očima Z. Zavřela" – Bc. Adéla Glonková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adéla Glonková

Bakalářská práce

Zpracování části sbírkového fondu oboru historická vozidla v Technickém muzeu v Brně a libreta výstavy "Masarykův okruh očima Z. Zavřela"

Documentation of part of collection vintage and veteran cars in Technical museum Brno and scenarion of exhibition "Masaryk Circuit seen by Zdeněk Zavřel's eyes"

Anotace: Diplomová práce se zabývá částí sbírkového fondu Technického muzea v Brně a jeho zpracováním. Do sbírkového fondu oboru Historická vozidla a spalovací motory byla zařazena pozůstalost Zdeňka Zavřela, která obsahuje předměty vztahující se k historii Masarykova okruhu v Brně. Práce krátce představuje Zdeňka Zavřela, Masarykův okruh v Brně a dále se věnuje metodám a postupům zpracování této pozůstalosti. Práce předkládá libreto k výstavě. Práce se opírá o základní muzeologické texty.

Abstract: Diploma thesis deals with the part of the collection of the Technical Museum in Brno and with the processing of this collection. In the collection of the Historical field vehicles and internal combustion engines was included Zdenek Zavřel's estate, which includes items related to the history of the Masaryk Circuit in Brno. The thesis briefly presents Zdenek Zavřel, the Masaryk Circuit in Brno and also deals with methods and procedures for the processing of this estate. The work presents a libretto off the exhibition. The work is based on the basic museological texts.

Klíčová slova: sbírkový fond, Technické muzeum v Brně, Zdeněk Zavřel, Masarykův okruh, metody zpracování, muzeum, sbírka, libreto the fund of collection, the Technical museum in Brno, the Masaryk Circuit, methods of processing, museum, the collection, libretto

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:01, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz