Mgr. Markéta Čechová

Bachelor's thesis

Vliv sociální sítě Facebook na volný čas žáků na druhém stupni základních škol

The influence of the Facebook social network on leisure time of pupils at the lower secondary school
Anotácia:
Tématem mé bakalářské práce je „Vliv sociální sítě Facebook na volný čas žáků na druhém stupni základní školy“. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V první z nich se věnuji vymezení teorie, která je potřebná k lepšímu porozumění danému tématu. Tato část byla zpracována za pomoci odborné literatury a charakterizuje a vymezuje pojmy, jako jsou volný čas a jeho funkce, socializační …viac
Abstract:
This thesis deals with „The influence of the Facebook social network on leisure time of pupils at the lower secondary school“. The thesis has two parts – theoretical and practical. The first part deals with relevant theory necessary for understanding of the topic. This theoretical part was processed with the aid of professional literature, it characterizes and defines concept – leisure and his functions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Hana Staudková
  • Oponent: Mgr. Bc. Libor Juhaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta