Ladislav Guzý

Diplomová práce

Elektronický podpis a jeho využití v účetnictví

Electronic signature and its use in accounting
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou elektronického podpisu a jeho využití v účetnictví a podnikatelské činnosti obecně. Práce je strukturována do dvou částí, z nichž první zahrnuje obecný rozbor pojmů a charakteristických znaků elektronického podpisu, certifikátů a certifikačních autorit a časových razítek, včetně analýzy silných a slabých stránek využívání těchto služeb. V závěru této teorie jsou …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on matters of electronic signatures and their possible usage in accounting and business process. The paper is divided into two parts. Subject of the first part is general analysis of terminology and characteristics of electronic signature, certificates and certification authorities and time stamps, including analysis of strengths and weaknesses of these services. At the end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ladislav Mejzlík
  • Oponent: Jana Singerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42616