Bc. Klára Oždianová

Bakalářská práce

Tématický celek:Fúze a akvizice jako forma restrukturalizace a rozvoje podniku - Majetková transformace společnosti CCS Česká společnost pro platební karty, a.s.

Thematic unit: Merger and acquisition like a form of restructuring and development of the enterprise - Asset transformation of the company CCS Česká splečnost pro platební karty Inc.
Anotace:
Abstrakt Cílem mé bakalářské práce je formulovat význam fúzí a akvizic v dnešní ekonomice, definovat důvody fúze v konkrétním praktickém případě, ukázat, jak v praxi postupovat při procesu fúze v komunikaci s úřady při zápisu fúze a přesně popsat následné majetkové transformace obou společností. Tato práce je rozdělena do devíti hlavních kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. První kapitola …více
Abstract:
Abstract / Abstrakt Subject of this work is to formulate the importace of mergers and acquisitions in nowadays economics, define the reasons of merger in the concrete practical case, to show - how to act in comunication with the municipal court and describe the asset transformation of both companies in consequence. This work is divided into nine chapters that are further split into subchapters. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance