Mgr. Michaela Németová

Bakalářská práce

Sídelní struktura města Mostu po roce 1945

Residential structure of the city Most after 1945
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sídelní strukturou města Mostu po roce 1945. V první části práce budou shrnuta teoretická východiska, především definice cílů práce, metodika práce a výklad pojmů. Další části práce budou pojednávat o městě Most. V úvodu této části bude popsána základní charakteristika, historie města, budou zde zmíněny příčiny a důsledky vývoje osídlení města, a taktéž i problematika územního …více
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with the residential structure of the city Most after 1945. The first part will summarize the theoretical background, especially the definition of the objectives of the work, work methodology and interpretation of concepts. Next section will discuss the town of the Most. In the introduction to this section will be described basic characteristics, history of the town, there will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta