Bc. Daniel Váňa

Bakalářská práce

Podnikatelský záměr na založení malého podniku a jeho vyhodnocení

Business Plan for Establishing of a Small Enterprise and its Evaluation
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na založení malého podniku a jeho vyhodnocení. Tato práce může posloužit jako návod na založení malého podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vymezení základní náležitosti podnikatelského plánu, SWOT analýzu, která popisuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Porterovu …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create a business plan for establishing of a small enterprise and its evaluation. This work can serve as a guide to establishing a small enterprise. The work is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the definition of basic requisites of a business plan, SWOT analysis which describes the strengths, weaknesses, opportunities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance