Martin Homola

Bakalářská práce

Zahraniční obchod ČR s vybranou komoditou

The Czech Republic foreign trade of selected commodity
Anotace:
Tématem bakalářské práce Zahraniční obchod ČR s vybranou komoditou je charakterizovat vývoj a změny zahraničního obchodu České republiky s padáky a padákovými kluzáky. V první části bakalářské práce je popsána teorie zahraničního obchodu a nejdůležitější mezinárodní organizace, které v mezinárodním obchodu působí. Druhá část bakalářské práce je věnována analýze mezinárodního obchodu České republiky …více
Abstract:
The topic of the Bachelor thesis The foreign trade of the Czech Republic with a selected commodity is to characterize the development and changes of the foreign trade of the Czech Republic with parachutes and parachute gliders. The first part of the Bachelor thesis describes the theory of the foreign trade and the most important international organizations operated in the international trade. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adéla Gottwaldová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting