Theses 

Analýza trhu bankovních produktů pro municipality – Bc. Lucie Serafínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Lucie Serafínová

Diplomová práce

Analýza trhu bankovních produktů pro municipality

Market Analysis of Banking Products for Municipalities

Anotace: V diplomové práci byla provedena analýza trhu bankovních produktů pro municipality. Na základě této analýzy byl vyhodnocen současný trh bankovních produktů a zároveň nastíněn jeho budoucí vývoj. První kapitola je úvodem do problematiky municipalit a ukazuje, jak důležité místo zastávají municipality v České republice. Druhá část zkoumá problematiku financování municipalit a základní problémy jejich finanční stability. Třetí kapitola zahrnuje přehledně zpracovanou nabídku bankovních produktů u vybraných bank a následně analyzuje rýsující se rozdíly v jejich nabídkách pro municipální sféru. Poslední kapitola shrnuje a vyhodnocuje informace získané z analýzy bankovních produktů a poskytovaných služeb pro municipality. Tato kapitola také naznačuje budoucí směr vývoje nabízených produktů.

Abstract: The primary focus of this Thesis was to analyze products offered by the banks to local municipalities. A significant research was conducted and applied and resulted in evaluation of the current market overview, it’s future growth as well as its outlook. The first chapter is mainly an introduction to the issues faced by the municipalities and it clearly indicates and shows their significance in the Czech Republic. Main focus of the second chapter was to look at and question the financing of the municipalities, including the basic threats they might be facing with regard to their financial stability. The third chapter contains and brings together a detailed list of all the accessible banking products available to the municipalities offered by major banks on the market and subsequently analyses the resulting differences among them. The last chapter summarizes and evaluates all the data acquired from the main analysis of the banking products and services available, as well as indicates the outlook in a future innovation of the products likely being offered on the market.

Klíčová slova: municipality, obec, bankovní produkty a služby, banka, dotace, financování, municipalities, towns, banking products and services, bank, funding, financing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Karel Mráček, CSc.
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz