Bc. Veronika Vítová

Master's thesis

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho využití pro podporu zaměstnanosti na úrovni regionů

Operational program Human resources and employment and its use for employment support on the regional level
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza možností využívání finančních prostředků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro podporu zaměstnanosti na regionální úrovni. OP LZZ představuje v období 2007-2013 jeden z významných nástrojů pro podporu realizace aktivní politiky v oblasti zaměstnanosti. Teoretická část práce je soustředěna na deskripci regionální politiky zaměstnanosti České …more
Abstract:
The goal of submitted thesis is to analyze any posibilities of using fund in Operational program Human resources and emplyment for employmet support on the regional level. In the period 2007-2013 Operational program Human resources and employmet is one of the important instrument for supporting the implementation of active employment policy. Theoretical part is concentrated on decsribing the regional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2010
  • Supervisor: Mgr. Bc. David Póč
  • Reader: Ing. Jiří Uklein, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta