Theses 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho využití pro podporu zaměstnanosti na úrovni regionů – Bc. Veronika Vítová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Vítová

Diplomová práce

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho využití pro podporu zaměstnanosti na úrovni regionů

Operational program Human resources and employment and its use for employment support on the regional level

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza možností využívání finančních prostředků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro podporu zaměstnanosti na regionální úrovni. OP LZZ představuje v období 2007-2013 jeden z významných nástrojů pro podporu realizace aktivní politiky v oblasti zaměstnanosti. Teoretická část práce je soustředěna na deskripci regionální politiky zaměstnanosti České republiky včetně struktury jejich nástrojů a na analýzu OP LZZ v návaznosti na dlouhodobé strategické záměry regionů. Praktická část je zaměřena na podrobnou deskripci jihočeského regionu a analýzu vybraných řešených projektů v rámci OP LZZ v daném regionu ve vazbě na další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Abstract: The goal of submitted thesis is to analyze any posibilities of using fund in Operational program Human resources and emplyment for employmet support on the regional level. In the period 2007-2013 Operational program Human resources and employmet is one of the important instrument for supporting the implementation of active employment policy. Theoretical part is concentrated on decsribing the regional employment policy in Czech republic togethet with her structure of instruments and analysing the operational program in realation to long-term strategic regional intentions. Practical part is concentrated on detailed describing the south bohemian region and analysing selecting projects in the operation program in realation to the next instruments of active employment police.

Klíčová slova: Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, regionální politika zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, úřady práce

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: Ing. Jiří Uklein, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:08, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz